Yerli ve Yenilenebilir Yakıt: Biyodizel

Bitkisel Atık Yağlar Yerli ve Yenilenebilir Yakıta Dönüşüyor

Ülkemizde 2015 yılında yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri gereğince bitkisel atık yağlar, geri dönüşüm ile biyodizel üretiminde kullanılmaktadır.

Yerli ve yenilenebilir bir yakıt olan biyodizel, petrol dizel yakıtına göre yaşam döngüsü boyunca (lifecycle) sera gazı emisyonlarında %86 oranında bir azaltım sağlamaktadır. Geri dönüşüm ekonomisi anlayışı ile ülkemizde daha fazla bitkisel atık yağ toplanarak yerli ve yenilenebilir enerjinin payının arttırılması hedeflenmektedir.

Biyodizel ile Ulaşımda Karbon Ayak İzini Azaltıyoruz

Ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının %91’inin karayolu taşımacılığı kaynaklı olduğu bilinmektedir. Dünyada karayolu taşımacılığında karbon ayak izinin azaltılması ve yenilenebilir enerji payının arttırılması için biyoyakıtların kullanımı etkili ve yaygın çözümlerden biridir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde motorine zorunlu biyodizel harmanlama oranı ortalama %7 seviyelerinde iken, ülkemizde 2018 yılından bugüne %0,5 seviyesinde gerçekleşmektedir. Bu oranın önümüzdeki yıllarda kademeli olarak arttırılacağı öngörülmektedir.